PE

Curriculum
Șoferii

Lărgirea
Orizonturi

Aspirații
Ambiţie
Îmbogățirea curriculumului
Capital cultural
Mentalitate de creștere

Identitate globală și responsabilități

valorile britanice
Global, local, comunitar
Mândrie de moștenirea lor
Cunoștințe geografice

Comunicatori încrezători

Difuzoare articulate
Abilități de conversație
Abilitati sociale
Dezvoltarea vocabularului 

Drivere de curriculum